Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Torgmöte i Heby 9/9

Vänsterpartiets andra namn på riksdagslistan för Uppsala län, Jeannette Escanilla, kom på besök i tisdags 9/9-2014 för att dela ut tidningar och flygblad och tala med såväl medlemmar som invånare i Heby. Ett lyckat besök där nya medlemmar värvades.

Fyra prioriteringar inför en ny regering

Jonas Sjöstedt presenterade idag fyra utav de prioriteringar Vänsterpartiet kommer att ha i en ny regering. Precis som tidigare är frågan om vinster i välfärden central, men Vänsterpartiet vill påverka på alla områden och presenterar nu tre nya prioriteringar. – Något av det allra viktigaste vi vill ta tag i efter valet är att komma till rätta med inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Och det råder ingen brist på saker att göra här. Det handlar bland annat om en bättre sjukförsäkring, individualiserad föräldraförsäkring och att börja ta bort skatteklyftan för de pensionärer som tjänar minst. Det är en feministisk politik...

Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet presenterar idag en statlig satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Uppsala län. Reformen är ett försök där Uppsala tillsammans med Örebro län ska pröva effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik. Jonas Sjöstedt berättar om förslaget: – För att klara klimatet måste fler ställa bilen och åka kollektivt. Därför vill vi göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik och vi börjar med Uppsala och Örebro. Visar det sig lyckat ska reformen spridas så att fler svenskar får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik. Det är bra för klimatet men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att resa kollektivt för att man inte...

”Hennes intresse för politik får henne att andas..”

Salima Fahad, förste namn på listan till kommunfullmäktige i Heby kommun, intervjuades av lokaltidningen Sala allehanda om intresset för politik. ”För mig är politik som syre. Jag kommer från ett land som är förtryckt och min familj har länge varit politiskt engagerad, säger hon. Jag vill framför allt hjälpa de unga som kommer själva till Sverige så att de kan få den hjälp och den vägledning de behöver. Det är en utav mina grundfilosofier..” Läs hela artikeln och lyssna till vad hon har och säga nedan:   http://salaallehanda.com/nyheter/nyheter/1.2586818-det-politiska-intresset-far-henne-att-andas

Ingen stark regering utan Vänsterpartiet

  Sjöstedt talar om samarbetet mellan S och MP och förespråkar en rödgrön regering.     Vi förespråkar vi rödgrön regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. S och MP är våra naturliga samarbetspartners, vi har mycket gemensamt i avgörande frågor som klimatpolitik, arbetsrätt och bostadsbyggande. Vi är vana att samarbeta och samregera. Vi gör det i dag runt om i Sverige. I dag deltar Vänsterpartiet i majoritetsstyren där mer än tre miljoner svenskar bor, det skriver Jonas Sjöstedt idag i Svenska Dagbladet. Den stora fråga som den nya riksdagen ska ta ställning till efter valet är vilken regering Sverige ska...