Okategoriserade

Ingen stark regering utan Vänsterpartiet

 

affisdcher

Sjöstedt talar om samarbetet mellan S och MP och förespråkar en rödgrön regering.

 

 

Vi förespråkar vi rödgrön regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. S och MP är våra naturliga samarbetspartners, vi har mycket gemensamt i avgörande frågor som klimatpolitik, arbetsrätt och bostadsbyggande. Vi är vana att samarbeta och samregera. Vi gör det i dag runt om i Sverige. I dag deltar Vänsterpartiet i majoritetsstyren där mer än tre miljoner svenskar bor, det skriver Jonas Sjöstedt idag i Svenska Dagbladet.

Den stora fråga som den nya riksdagen ska ta ställning till efter valet är vilken regering Sverige ska ha. Vänsterpartiet arbetar för en ny, handlingskraftig, regering som kan ta itu med Sveriges stora utmaningar som bristerna i välfärden, arbetslösheten, bostadsbristen och den bristande jämställdheten. Därför förespråkar vi en rödgrön regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. S och MP är våra naturliga samarbetspartners, vi har mycket gemensamt i avgörande frågor som klimatpolitik, arbetsrätt och bostadsbyggande.

Vi är vana att samarbeta och samregera. Vi gör det i dag runt om i Sverige. I dag deltar Vänsterpartiet i majoritetsstyren där mer än tre miljoner svenskar bor. Det handlar om nio landsting, drygt 80 kommuner och en samlad ekonomi på över 300 miljarder kronor. Vi är med och styr i storstäder som Göteborg och Malmö. Vi styr i mellanstora städer som Västerås, Norrköping och Umeå såväl som i glesbygdskommuner som Arvidsjaur och Sorsele. I bruksorter som Degerfors och Fagersta leder vi kommunerna. I nästan hälften av Sveriges landsting, från små som Gotland till stora regioner som Västra Götaland, är vi med och styr.

Tillsammans gör vi skillnad. I Botkyrka, Göteborg, Umeå, Norrköping, Gävle och Hagfors har vi infört rätt till heltid. I Kiruna, Avesta och Hallstahammar har invånarna nu gratis kollektivtrafik. I Göteborg har fas 3 ersatts med nystartsjobb med vanlig lön. Fagersta, där Vänsterpartiet styr själva, har landets mest välskötta ekonomi och är den minst privatiserade av alla kommuner.

Trots detta omfattande samarbete är Socialdemokraterna och Miljöpartiet otydliga när det kommer till regeringsfrågan. Löfven har öppnat för samarbete inte bara med Miljöpartiet och oss, utan också med borgerliga partier. Det innebär en oklarhet i grundläggande politiska vägval. En rödgrön regering med Vänsterpartiet skulle ha en helt annan inriktning än ett samarbete högerut.

47 procent av svenska folket kallar sig feminister. Det finns en stark förväntan om att en ny regering ska sätta jämställdhetsfrågorna på dagordningen igen. Det kommer knappast ske om man ställer riksdagens tydligaste feministiska röst utanför en regering.

Åsa Romson och Gustav Fridolin öppnar upp för en regering med ett borgerligt mittenparti samtidigt som de argumenterar för kortad arbetstid, klimatomställning och avvecklad kärnkraft. Det är två positioner som inte är förenliga. De har ett val mellan rödgrön politik med Vänsterpartiet eller samarbete med Jan Björklund som inte tar dessa frågor på allvar.

Självklart är vi inte överens om allt. Ibland vill vi gå olika långt, men nästan alltid vill vi gå åt samma håll. För att verklig förändring ska uppnås vill vi ha en ny regering, utan borgerliga partier, en regering som tar bort de privata vinsterna i välfärden. Vi är beredda att kompromissa och söka gemensamma lösningar, men i frågan om den privatiserade välfärden vill vi ha genomslag för vår politik. Oavsett parlamentariskt läge kommer frågan om privata vinster i välfärden att vara vår viktigaste fråga i framtida förhandlingar. Steg för steg vill vi ta bort vinstintresset i välfärden under nästa mandatperiod.

Varken de borgerliga partierna eller S och MP kommer att på egen hand att kunna bilda någon majoritetsregering. En rödgrön majoritetsregering däremot skulle ge den nödvändiga stabilitet och handlingskraft som behövs. Den skulle kunna arbeta långsiktigt i förvissning om att dess budgetar och lagförslag har det stöd som krävs under de kommande fyra åren.

Opinionsläget tyder tyvärr på att Sverigedemokraterna kan gå framåt. Men en rödgrön majoritetsregering skulle innebära att SD inte kan använda sina mandat i riksdagen för att få genomslag för sin politik. Den väljare som inte vill ge SD något inflytande i svensk politik har därmed bara ett realistiskt alternativ, att rösta rödgrönt.

Vårt mål är att ingå i en rödgrön regering. Om Löfven väljer att regera utan Vänsterpartiet så ligger det inte på oss att lösa de parlamentariska problem som följer av det. Det gäller även problemen att få igenom en budget. Om han i ett sådant läge vänder sig till oss för att få stöd i riksdagen så är vi naturligtvis öppna för att förhandla, men han kan inte räkna med vårt stöd om vi inte har fått inflytande över politiken. Oavsett läge kommer vi att vilja ha inflytande och vinstfrågan kommer att vara den centrala för oss. Den är avgörande för om vi ska kunna komma överens. Om socialdemokrater och miljöpartister har trott att Vänsterpartiet kommer att agera stödparti utan eget inflytande efter valet så är det hög tid att lämna den villfarelsen. En regering med bara S och MP riskerar att bli svag och beroende av ständiga förhandlingar åt olika håll för att försöka få igenom sin politik. En rödgrön majoritetsregering är det rimliga alternativet.

Rödgröna väljare vill se rödgrön politik och en rödgrön regering. I dag är det bara Vänsterpartiet som står för det. Vi vill och kan ta fullt regeringsansvar. Vid förra helgens partistyrelsemöte tog vi flera steg i förberedelserna för det. Vi har utsett våra kandidater till ministrar och statssekreterare och vi har utsett en förhandlingsgrupp. Så fort vi har ett valresultat är vi redo att inleda förhandlingar om en rödgrön regering.

JONAS SJÖSTEDT

Skriv en kommentar