Okategoriserade

Löner blir vinst i privat äldreomsorg

Nästa år ska kommunledningen i Heby förbereda en privatisering av äldreomsorgen. Det har varit nästintill knäpptyst om detta. Vågar inte de ansvariga stå för sitt beslut? Denna insändare publicerades i Sala Allehanda den 19 november.

I förespråkarnas drömvärld ska äldreboendena tas över av
personalkooperativ, där de anställda får både större inflytande och högre
löner än tidigare. Den bilden stämmer dock sällan med verkligheten.

Några få stora bolag står i kö för att få ta över verksamheten, och de
har annat än personalens bästa i kikaren. Dessa bolag har mer av en "slit
och släng"-attityd till sin personal, vilket visar sig genom att
anställningstryggheten är svagare än hos kommunala arbetsgivare.

Lönerna verkar inte heller bli bättre. I en undersökning gjord av
tidningen Kommunalarbetaren (2008) hade både undersköterskor och
vårdbiträden lägre löner då de arbetade för privata arbetsgivare.

Vad gör då bolagen med mellanskillnaden? Ja, förmodligen stoppar de
pengarna i aktieägarnas fickor.

Fredrik Hallor

Skriv en kommentar