Okategoriserade

Privatiserad äldreomsorg ger mer dubbelarbete

Äldreomsorgens anställda gör ett jättejobb i Heby kommun. Detta trots att lönen är för låg i förhållande till ansvaret. Vi i Vänsterpartiet vill värdesätta de som jobbar i omsorgen och ge dem förutsättningar att utföra det goda arbete de faktiskt vill. För att det ska vara möjligt krävs att staten skjuter till mer pengar till kommunerna.

Högerregeringen vägrar de anställda rätt till heltid och slänger handlingsplanen för jämställda löner i soptunnan. Pengarna man sparar används till att sänka skatterna för de rika. Sedan vill man åtgärda äldreomsorgens brister genom att öppna upp för privata intressen. Det är ohållbart. Tyvärr är vår kommunledning inne på samma linje.

Ett argument för privatisering är att det skulle minska byråkratin. Risken är att det snarare blir tvärtom. Om verksamheten drivs av kommunen finns all administration samlad under ett och samma tak, vilket gör att man får en överblick över hela verksamheten. Om istället flera privata företag ska driva äldreomsorgen måste alla bygga upp varsin byråkratisk apparat för att sköta administrationen. Det innebär att man går miste om stordriftsfördelar och utför en massa kostsamt och onödigt dubbelarbete.

Ofta används ”personalkooperativ” som ett argument för att tillåta privata aktörer inom äldreomsorgen. Men privatisering leder i praktiken till att de fyra dominerande äldreomsorgsbolagen tar över denna nödvändiga välfärdsverksamhet för att berika sig på våra skattepengar.

Fredrik Hallor

Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar