Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Nej till privatiserad äldreomsorg!

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Heby kommun vill införa ett system för konkurrensutsättning av äldreomsorgen, kallat ”Eget Val”. De vill öka antalet utförare av äldreomsorg genom upphandling. Det är ett första steg mot en privatisering av verksamheten. Tanken är att personalen ska ge en bättre omsorg om de arbetar i konkurrerande företag istället för att vara anställda av kommunen. Vi menar att det resonemanget inte håller. Kommunens personal lägger idag ned ett fantastiskt arbete i omsorgen av våra äldre. I Stockholm gjorde borgarna under 1990-talet omfattande experiment med privat äldreomsorg. Erfarenheterna av dessa experiment var inte övertygande. Brukarna upplevde att...

Låt Heby slippa järnvägsnotan!

Insändare publicerad i Sala Allehanda den 11 juni 2008. Nu ska Heby kommuns skattebetalare betala fyrahundratusen kronor per år för att bekosta bygget av Citybanan, den nya järnvägen genom Stockholm. Högerregeringen sätter press på kommuner och landsting för att dessa ska betala godtyckliga summor till detta järnvägsprojekt. Vänsterpartiet är positiva till bygget av Citybanan. Vi är dock starka motståndare till hur det ska finansieras. Vi anser istället att staten ska använda sig av en investeringsbudget för att kunna lånefinansiera bygget. Med Vänsterpartiets modell kan staten ta hela kostnaden för Citybanan. Vi kan också öka banunderhållet och investera ytterligare tolv miljarder...