Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Irland, tolv poäng!

Denna insändare publicerades i Sala Allehanda den 11 juni. Irland röstade nej till den nya EU-grundlagen, Lissabonfördraget. Därmed faller hela förslaget, då det enligt EU:s egna regler krävs att alla länder står bakom en sådan grundlagsändring för att den ska kunna genomföras. Deras folkomröstning handlade därför inte bara om Irland, utan om hela EU:s framtid. Den nya EU-grundlagen hade inneburit en omfattande maktöverföring från medlemsstaterna till EU-byråkratin. Irländarna genomskådade detta. Tack vare dem slipper vi nu lämna ifrån oss ännu mer makt till EU. Därför har det irländska folket verkligen gjort sig förtjänta av tolv poäng! Fredrik Hallor