Okategoriserade

Centerpartiets klimatpolitik inte trovärdig

Denna insändare publicerades den 1 april i Sala Allehanda och den 2 april i Upsala Nya Tidning.

Marie Wilén, Ronny Orvendal och Per Eriksson från centerpartiet har lagt en motion till Heby kommunfullmäktige där de betonar vikten av ett lokalt klimatarbete. Det är naturligtvis ett bra initiativ. De flesta är idag överens om att klimatförändringarna kräver kraftfulla politiska åtgärder.

Det vore dock klokt av centerpartiet att börja med att övertyga sina egna representanter. Deras landstingspolitiker Rolf Edlund från Heby kommun var nämligen med och skar ned på anslagen till Upplands Lokaltrafik med tolv miljoner kronor. Det är idag kännbart för kommunens buss- och tågpendlare, som får betala med kraftigt höjda taxor.

En genomtänkt klimatpolitik måste innehålla en strategi för att göra det kollektiva resandet mer attraktivt. Rolf Edlunds agerande i landstinget är därför ett steg i helt fel riktning. Mot denna bakgrund känns inte centerpartiets lokala utspel särskilt trovärdigt.

Fredrik Hallor

Skriv en kommentar