Uncategorized

Säg nej till utmanarrätten

På senaste kommunstyrelsen (ks) beslutade man att  utreda utmanarrätten, dvs. möjligheten för privata intressen att ta över verksamhet som kommunen idag driver.

Syftet sägs vara att öka mångfalden genom att släppa in nya aktörer på den kommunala marknaden. Men är det verkligen så det kommer att bli?

Det finns en tanke från högern om att så lite som möjligt ska ägas gemensamt och detta är ytterligare ett steg i den riktningen. När man släpper in privata intressen kommer vinsten bli viktigare än verksamheten. Om man vill göra så stora vinster som möjligt vad kommer då att hända med bla personalens skyldighet att anmäla missförhållanden inom vården, något som gäller för offentligt ägda inrättningar men inte privata

Skriv en kommentar