Uncategorized

Behåll äldreomsorgen i kommunal regi!

Av allt att döma kommer ett så kallat kundvalssystem införas inom äldreomsorgen i Heby kommun. Det innebär att delar av hemtjänsten tas över av privata företag. Jag är mycket skeptisk till detta system.

I drygt ett års tid arbetade jag i hemtjänsten i Falu kommun. Det var fantastiskt lärorikt. Jag blev ofta imponerad av mina arbetskamraters kunskaper och yrkesstolthet. Personalen tog ofta ansvar för att skapa flexibilitet för varandra och för brukarna.

Personkemin mellan brukare och personal är viktig, och om en brukare fungerade särskilt bra med en viss personal lades turscheman som passade så bra som möjligt för detta. Då en arbetskamrat som ville fira jul med sin familj fick passet på julaftons kväll, kunde vi enkelt byta pass så att jag, som bodde ensam och inte var så intresserad av julfirandet, tog kvällspasset istället.

Jag är övertygad om att även personalen här i kommunen har den kompetens som krävs för att skapa flyt i verksamheten. Men om äldreomsorgen privatiseras är risken stor att personalen får det sämre.

För drygt ett år sedan presenterade Kommunal i Stockholms län en undersökning av privata företag inom barn- och äldreomsorg, där man granskade 146 företag som skötte hemtjänst och förskolor i Nacka och Täby. Dessa två kommuner är förebilder för borgerliga politiker i hela landet.

Där fann man bland annat att en tredjedel redovisade låga eller inga pensionsinbetalningar och att majoriteten saknade kollektivavtal för sina anställda. Detta bristande ansvar beror förstås på att företagen först och främst vill skapa vinst åt sina aktieägare.

Jag tycker att äldreomsorgen ska behållas i kommunal regi. Det betyder inte att vi ska vara nöjda med allt i dagsläget – det finns mycket som kan förbättras.

Bland det viktigaste är att förbättra anställningstryggheten. Att ha många springvikarier är bekvämt för arbetsgivaren, men för den som tvingas jobba långa perioder som springvikarie innebär det en mycket otrygg livssituation.

Här krävs att man byter tänk! Fasta jobb borde vara standard vid nyanställningar. För att kunna lösa bemanningsproblem vid sjukdom och semester bör man utveckla en kommunal vikariepool med fastanställd personal. Alla borde också ha rätt till heltidsanställning, med möjlighet till deltid för den som vill.

Fredrik Hallor

ordförande för Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar