Okategoriserade

Ohederliga anklagelser mot Vänsterpartiet

Makarna Maire och Sixten Lautakoski har valt att lämna Vänsterpartiet. I samband med avhoppet riktade Maire Lautakoski mycket allvarliga anklagelser mot den nya styrelsen. Dessa anklagelser bemöts här.

På årsmötet i början av året var en stor majoritet av medlemmarna närvarande. Samtliga dessa medlemmar brukar regelbundet delta i partiets möten och aktiviteter. På detta möte valdes jag (Fredrik Hallor) till ny ordförande för partiet. Den förre ordföranden, Leif Nilsson, valde att inte kandidera till omval. Trots att Maire Lautakoski vet att allt gick rätt till, påstår hon att detta var en ”kupp”. Det innebär att hon inte visar respekt för demokratin och medlemmarna i partiet.

Då Leif Nilsson avgick hade han suttit på sin post sedan han tillträdde som ordförande för dåvarande Vänsterpartiet Kommunisterna i slutet av 1970-talet. Vi i den nya styrelsen har sedan årsmötet arbetat för att förnya organisationen och göra den mer demokratisk. Vi har börjat rotera uppdragen som mötesordförande och mötessekreterare mellan medlemmarna för att skapa större delaktighet. Vi har också startat en interntidning för medlemmarna med plats för debatt. Detta menar Maire Lautakoski är en ”mer kommunistisk anda”.

Bakgrunden till makarna Lautakoskis avhopp är egentligen synen på privatiseringarna av äldreomsorgen. Inför valet 2006 gick Maire och Sixten Lautakoski samt Leif Nilsson till val på att stoppa privatiseringar av äldreomsorgen. Sedan dess har alla dessa tre bytt ståndpunkt och är numera varma förespråkare av privat äldreomsorg.

Att Maire och Sixten Lautakoski inte längre känner sig hemma i Vänsterpartiet, som är det enda partiet som motsätter sig privatiseringar av äldreomsorgen, är därför inte särskilt konstigt. Poängen med den kommunala demokratin är ju att det finns flera olika politiska partier att välja mellan.

Fredrik Hallor
Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar