Okategoriserade

Klimatsäkra jobben i Heby kommun!

I Sala Allehanda den 25 februari intervjuades Ulf Lindstrand, VD på Akademibokhandelsgruppen, med anledning av att företaget flyttar sin verksamhet från Morgongåva. Denna debattartikel publicerades i Sala Allehanda den 8 april 2009.

Han menar att en anledning till att man flyttar verksamheten är att man inlett ett större samarbete med Green Cargo i Norrköping, som kör allt på järnväg. Från Morgongåva går böckerna iväg på lastbil.

Det räcker inte för att försvara att man lägger den ekonomiska bördan på de anställda, som i många fall är rotade i bygden med både familj och huslån. Beslutet drabbar förstås också kommunens ekonomi, som går miste om skatteintäkter.

Det finns ändå en poäng i det han säger. På lång sikt är det är oundvikligt att tågen tar över mer och mer av de transporter som idag går med lastbil, och denna omställning måste vi rusta oss för.

Därför vill vi bygga järnvägsspår för godstransporter till tegelbruket i Vittinge, företagsparken i Morgongåva samt sågen i Heby.

Det finns många argument för detta. Det starkaste är förstås att vi måste minska transporternas klimatpåverkan. Det handlar också om att minska slitaget på vägarna. Enligt en rapport från Vägverket orsakar en fullastad 60 tons långtradare samma slitage på vägbanan som 75 000 personbilar. Den tunga lastbilstrafiken utgör även ett stort problem för trafiksäkerheten, särskilt längs barnens skolvägar. Vidare bidrar den till lokal miljöpåverkan, bland annat i form av buller.

Baksidan av vårt förslag är att det kräver stora engångsutgifter. Det är viktigt att utbyggnaden av järnvägarna går snabbt, och därför vill vi i Vänsterpartiet att staten ska kunna finansiera järnvägsinvesteringar med lån. Vi är det parti som vill satsa mest på att bygga ut järnvägarna. Regeringen tycker istället att det satsas för mycket på järnvägar och för lite på vägar.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) konstaterar att vi har ”två skitår” framför oss. Sedan sitter regeringen med armarna i kors och väntar på bättre tider. Det duger inte. Det enda som kan lösa jobbkrisen och klimatkrisen är långsiktiga och genomtänkta gröna investeringar.

Fredrik Hallor, Morgongåva

ordförande för Vänsterpartiet i Heby kommun

Jacob Johnson, Uppsala

riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Skriv en kommentar