Okategoriserade

Nej till privatiserad äldreomsorg!

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Heby kommun vill införa ett system för konkurrensutsättning av äldreomsorgen, kallat ”Eget Val”. De vill öka antalet utförare av äldreomsorg genom upphandling. Det är ett första steg mot en privatisering av verksamheten.

Tanken är att personalen ska ge en bättre omsorg om de arbetar i konkurrerande företag istället för att vara anställda av kommunen. Vi menar att det resonemanget inte håller. Kommunens personal lägger idag ned ett fantastiskt arbete i omsorgen av våra äldre.

I Stockholm gjorde borgarna under 1990-talet omfattande experiment med privat äldreomsorg. Erfarenheterna av dessa experiment var inte övertygande.

Brukarna upplevde att kvaliteten försämrades. En klar majoritet av de tillfrågade i personalen tyckte att de fick en sämre arbetsmiljö. Anställningstryggheten upplevdes också som markant sämre.

Att det blev så är inte förvånande. Privata företag vill ta ut en vinst ur verksamheten, och någonstans måste dessa pengar tas. När det ska sparas är det personalen och brukarna som får betala. Nu ska alltså en liknande politik föras i Heby kommun.

Förespråkarna menar att det innebär ökad valfrihet för de äldre. I glättiga reklambroschyrer ska olika äldreomsorgsbolag presentera sig, som om det handlade om vilken tjänst som helst. Det blir i praktiken omöjligt för många äldre att göra ett informerat och rationellt val. Vi vill inte kalla detta "ökad valfrihet".

Istället behöver vi fortsätta att utveckla valfriheten inom den kommunala äldreomsorgen. Ett sätt kan vara att ge brukarna större möjligheter att bestämma hur de vill disponera den tid de beviljats.

Vänsterpartiet i Heby kommun har idag ett samarbete med s, m och fp för att få kommunens ekonomi i balans. Det vill vi fortsätta med. Det är dock omöjligt för oss att acceptera konkurrensutsättning av äldreomsorgen, och därför vill vi att de lyfter ur denna fråga ur vårt budgetsamarbete.

Fredrik Hallor, Salima Fahad, Carl-Otto Bergqvist, Tove Fraurud, Torvald Lindkvist, Kerstin Nyman, Kajsa Westerholm-Nilsson

Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar