Okategoriserade

Vänsterpartiet backar om privatiserad äldreomsorg

Vänsterpartiet i Heby kommun backar från de skrivningar i majoritetens budgetförslag som öppnar för privatisering av äldreomsorgen. Vid ett medlemsmöte på söndagen den 25 maj togs ett beslut om detta.

Tove Fraurud, ersättare i kommunstyrelsen, reserverade sig därför på tisdagens kommunstyrelsemöte mot följande skrivningar i budgetförslaget:

”Sociala nämnden får i uppdrag att förbereda för att driften av
något eller några särskilda boenden ska kunna läggas ut på annan utförare än kommunen.
   Sociala nämnden får i uppdrag att utveckla en modell för "Eget Val"
inom äldreomsorgen anpassat för Heby kommun. Med hänsyn härtill får sociala nämnden i uppdrag att under 2008 ansöka om stimulansbidrag från socialstyrelsen för att kunna förbereda ett valfrihetssystem och en upphandling.
   Den kommande lagen om valfrihetssystem (LOV) skall om möjligt
tillämpas i Heby kommun.”

– Vi menar att detta innebär högerpolitik och marknadsanpassning av
äldreomsorgen. Det kommer varken att gynna brukarna, personalen eller kommunens ekonomi, och därför kan vi inte ställa upp på det, säger Tove Fraurud.

– Vänsterpartiet i Heby kommun har idag ett samarbete med s, m och fp för att få kommunens ekonomi i balans. Det är viktigt och det vill vi
fortsätta med. Just dessa skrivningar kan vi dock inte stå bakom, och
därför vill vi att denna fråga lyfts ur vårt budgetsamarbete,
fortsätter Tove Fraurud.

För mer information, kontakta Tove Fraurud, ersättare i kommunstyrelsen, på 070-799 16 51.

Skriv en kommentar