Okategoriserade

Vänsterpartiet anordnade klimatmöte

Vänsterpartiet i Heby kommun hade bjudit in Emma Wallrup från Naturskyddsföreningens klimatkampanj för att föreläsa på temat ”Gör Heby till en klimatkommun”. Föreläsningen hölls i Gröna Kunskapshuset i Östa.

Emma Wallrup inledde med att berätta om de slutsatser som FN:s klimatpanel, IPCC, kommit fram till. De menar att läget är allvarligt och att vi drastiskt måste minska utsläppen av växthusgaser, om vi ska kunna bromsa klimatförändringarna.

Efter denna något dystra inledning fortsatte hon med att beskriva läget i Heby kommun när det gäller påverkan på klimatet. Hon beskrev en rad områden, alltifrån hur pendlingen till och från kommunen ser ut till hur hur hushållens och industriernas utsläpp är fördelade.

Emma Wallrup pratade sedan om de konkreta åtgärder som hon menar behövs för att ställa om kommunen till en långsiktigt klimatsmart utveckling. Hennes förslag handlade bland annat om utbyggd kollektivtrafik, mer ekologiska och närproducerade livsmedel och energisnålt byggande.

Hon betonade särskilt åtgärder som är billiga att genomföra, eftersom Heby kommuns ekonomi fortfarande är ansträngd. Här föreslog hon informationskampanjer riktade till medborgare, företag och skolor och samarbete med andra kommuner.

Bland åhörarna fanns såväl politiker som andra intresserade.

Skriv en kommentar