Okategoriserade

EU-parlamentariker besökte Heby

Måndagen den 31 mars besöktes Heby Folkets hus av vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson. Besöket var en del av vänsterpartiets rikstäckande kampanj ”Fråga folket!”, som syftar på kravet på en folkomröstning om Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag.

Eva-Britt berättade på ett personligt och underhållande sätt om sitt arbete i Bryssel och Strasbourg och om EU-elitens motstånd mot en folkomröstning. Hon förklarade att Lissabonfördraget i princip är det fördrag som Nederländerna och Frankrike röstade nej till i sina folkomröstningar. Då dessa länder röstade nej skulle förslaget egentligen ha fallit, men då drev EU-etablissemanget igenom några små kosmetiska förändringar och lanserade fördraget på nytt.

– Fredrik Reinfeldt fick i december 2007 frågan om vad Sverige har drivit för krav på det nya fördraget. "Inget", blev Reinfeldts svar. Detta bekräftades senare av folkpartiets EU-minister Cecilia Malmtström, som menade att Sverige håller tyst därför att vi nu arbetar i "sann europeisk anda".

Eva-Britt Svensson pratade också om EU:s inverkan på kollektivavtalen. EG-domstolens dom i Lavalfallet innebär att den svenska modellen slås sönder.

– Eftersom jasidans argument inför folkomröstningen 1994 var att vi skulle gå "in och påverka", brukar jag fråga vad det är som vi verkligen har påverkat sedan vi blev medlemmar. Jag har ännu inte hittat någon fråga där Sverige har gjort någon verklig skillnad, sa Eva-Britt Svensson.

Mötet avslutades med fika och en diskussion om hur vi kan arbeta vidare med EU-motståndet i Heby kommun.

Fredrik Hallor

Skriv en kommentar