Skola och utbildning

Skola och utbildning

Utbildning är en av de viktigaste frågorna, en bra skola är en förutsättning för att samhället ska få en god utveckling. Hamnar man utanför tidigt så är det svårt och kostsamt att komma tillbaka, så se till att inga kommer utanför alls.

  • Utveckla miljön som profilämne i skolan – öka samarbetet med Gröna Kunskapshuset.
  • Förbättra vuxenutbildningen (Centrum för livslångt lärande).
  • Inga fler friskolor ska starta i Heby kommun.
  • Nej till betyg längre ned i åldrarna.
  • Satsa resurserna på förskolan – säg nej till vårdnadsbidrag.
  • Minska grupperna både i förskola och skola.