Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Val-kollektivtrafik

För en kommun som Heby med många pendlare både till och från kommunen är kollektivtrafiken en oerhört viktig del för att fortsätta vara attraktivt att bo och jobba i. Vänsterpartiet i Heby vill satsa på en bättre och mer utbyggd kollektivtrafik både i form av buss och tåg. För oss är det en självklarhet att fler kommer åka kollektivt om man ökar antalet avgångar och sänker biljetpriser.

  • Bygg ut persontågtrafiken.
  • Skapa ett tågstopp för persontåg i Vittinge.
  • Bygg ut busstrafiken inom kommunen.