Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Alliansen sviker Heby kommun

Tågtrafiken som trafikerar Heby och Morgongåva, den så kallade Uven, hotas av nedläggning. Staten upphör med sitt bidrag till hela Uven-sträckan på 17 miljoner sommaren 2009. Denna insändare publicerades i Sala Allehanda den 19 september. Nu återstår att se om staten kan lägga resurser på detta även i fortsättningen, vilket inte är troligt, och om berörda kommuner, landsting och trafikbolag kan överta kostnaden. För vårt landsting skulle det innebära en trolig merkostnad på drygt fyra miljoner för Uventrafiken om samtliga parter enas om samma fördelning som idag. Regeringen lägger ut kostnaderna för tågtrafik på kommuner och landsting. Det är kortsiktigt...