Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Vänsterpartiet backar om privatiserad äldreomsorg

Vänsterpartiet i Heby kommun backar från de skrivningar i majoritetens budgetförslag som öppnar för privatisering av äldreomsorgen. Vid ett medlemsmöte på söndagen den 25 maj togs ett beslut om detta. Tove Fraurud, ersättare i kommunstyrelsen, reserverade sig därför på tisdagens kommunstyrelsemöte mot följande skrivningar i budgetförslaget: ”Sociala nämnden får i uppdrag att förbereda för att driften avnågot eller några särskilda boenden ska kunna läggas ut på annan utförare än kommunen.   Sociala nämnden får i uppdrag att utveckla en modell för "Eget Val"inom äldreomsorgen anpassat för Heby kommun. Med hänsyn härtill får sociala nämnden i uppdrag att under 2008 ansöka om...

Gör försök med klimattaxa!

Det krävs radikala åtgärder inom transportsektorn för att bromsa klimatförändringarna. För många människor är det idag billigare att ta bilen till jobbet än att åka buss eller tåg. Det är ohållbart. I det här läget valde borgarna i Uppsala läns landsting att höja taxorna för UL:s resor. Vänsterpartiet vill istället satsa tolv miljoner kronor mer på kollektivtrafiken för att hålla biljettpriserna nere. Men vi tror inte att det är tillräckligt för att minska klimatutsläppen. Därför har Vänsterpartiet i riksdagen lagt sjuttio förslag för att miljöanpassa trafiksektorn. Ett av dessa är att vi vill införa klimattaxa, alltså avgiftsfri kollektivtrafik, på prov...

Vänsterpartiet anordnade klimatmöte

Vänsterpartiet i Heby kommun hade bjudit in Emma Wallrup från Naturskyddsföreningens klimatkampanj för att föreläsa på temat ”Gör Heby till en klimatkommun”. Föreläsningen hölls i Gröna Kunskapshuset i Östa. Emma Wallrup inledde med att berätta om de slutsatser som FN:s klimatpanel, IPCC, kommit fram till. De menar att läget är allvarligt och att vi drastiskt måste minska utsläppen av växthusgaser, om vi ska kunna bromsa klimatförändringarna. Efter denna något dystra inledning fortsatte hon med att beskriva läget i Heby kommun när det gäller påverkan på klimatet. Hon beskrev en rad områden, alltifrån hur pendlingen till och från kommunen ser ut...