Energi och miljö

Energi och miljö

Vänsterpartiet vill att Sala-Heby Energi bygger ut fjärrvärmenäten i Heby kommun. Vi vill skapa ett lokalt kretslopp där avloppsvatten renas och används för bevattning av lokala salixodlingar, det vill säga snabbväxande energiskog, som i sin tur eldas och görs till fjärrvärme.

Renat avloppsvattnet är utmärkt gödning för energiskog. Genom att ta tillvara den näring som finns i avloppsvattnet kan vi också minska utsläppen av kväve och fosfor till omkringliggande vattendrag.

Enköpings kommuns energibolag, ENA Energi, bedriver sedan flera år tillbaka ett sådant här projekt med stor framgång. Genom att öka samarbetet mellan Sala-Heby Energi och ENA Energi kan vi lära av deras erfarenheter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kan hjälpa till med markanalyser. För att projektet ska nå framgång behöver vi också bygga upp bra samarbeten med Länsstyrelsen och kommunens lokala lantbrukare.

Tre stora arbetsgivare i kommunen har idag sin verksamhet strax intill järnvägen: företagsparken i Morgongåva, tegelbruket i Vittinge samt sågen i Heby. Vi vill att det på sikt byggs industrispår med tillhörande lastkajar till dessa företag för att möjliggöra godstransporter med tåg.
Med långsiktiga visioner och konkreta förslag har Heby kommun goda möjligheter att klara den nödvändiga klimatomställningen, samtidigt som tillväxten och jobben säkras.

  • Bygg ut fjärrvärmenäten.
  • Bygg vindkraftverk.
  • Bygg fler solelanläggningar.
  • Planera byggandet av industrispår och lastkajar i Vittinge, Morgongåva och Heby.