Uncategorized

Lokala partiet sviker Morgongåvas medborgare och biblioteket

Under tisdagen var det kommunfullmäktige i Heby där man bland annat klubbade igenom en budget för kommunen. En budget som lagts fram av Alliansen och Miljöpartiet och som fick stöd av bland annat Lokala partiet.
En viktig skillnad mellan den budgeten och S och V:s budget är att man inte väljer att satsa en miljon extra på kulturen i kommunen.
Men vad blir då effekterna av att man inte satsar mer på kulturen?
En av de tydligaste konsekvenserna, enligt kommunens kulturchef, är att man blir tvungna att lägga ner biblioteket i Morgongåva. Så tack vare Lokala parti kommer ytterligare nedskärningar att drabba Morgongåva, i utbyte fick man en ersättarplats i styrelsen för Hebygårdar som går till Roland Back, från Morgongåva. Man har sålt ut sig totalt för att få sitta med i styrelser. Vilka platser man har är alltså viktigare än vilka förändringar man säger sig vilja genomföra.
Nu när Lokala partiet uppenbarligen inte längre tillhör någon opposition, som man tidigare har försökt att påskina, är det oacceptabelt att man har kvar sin ordinarie plats i revisionen, eftersom att oppositionen av tradition ska ha majoritet i revisionen.
Vi ställer oss slutligen frågan: Om man fortsätter att skära ned, vem kommer då att vilja flytta till Heby kommun?

Salima Fahad
Bengt Löfling
Lukas Löfling
Per Mattsson

Ledamöter och ersättare för V i Heby kommunfullmäktige

Skriv en kommentar