Uncategorized

Välfärd framför privata vinstintressen

Publicerad i UNT 6/9-10

De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har beslutat att införa ett kundvalssystem i hemtjänsten i Heby kommun. Beslutet innebär att delar av hemtjänsten kan komma att privatiseras.

I Stockholm granskade Kommunal 146 företag inom välfärdssektorn och fann att fler än hälften saknade kollektivavtal. För dessa bolag är uppenbarligen vinst åt ägarna klart viktigare än trygghet och goda arbetsförhållanden för personalen.

Det tycker inte vi i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är det enda parti som hela tiden klart och tydligt sagt nej till privata vinstintressen inom välfärden. Vi vill i stället satsa på trygga arbetsvillkor och en ökad valfrihet för de äldre inom den kommunala äldreomsorgen. Vid en rödgrön valseger kommer vi från Vänsterpartiet att kräva av S och MP att kundvalssystemet och privatiseringarna av den kommunala välfärden upphör. För oss går välfärden alltid före privata vinstintressen.

Salima Fahad (V)
Bengt Löfling (V)
Lukas Löfling (V)

kandidater till Heby kommunfullmäktige

Skriv en kommentar