Uncategorized

Tågpendlare i Heby

Publicerad i UNT 3/9-10

För en kommun som Heby med många pendlare både till och från kommunen är kollektivtrafiken en oerhört viktig del för att fortsätta vara attraktivt att bo och jobba i.

Under en längre tid har tågtrafiken som stannar i Heby och Morgongåva varit hotad om nedläggning och dyrare priser, något som delvis tyvärr har förverkligats av Alliansmajoriteten i landstinget.        UL-styrelsen har redan fattat ett beslut om att minska turerna med tåget till en tredjedel av tidigare, samtidigt som man har höjt biljettpriserna både för buss och – tågtrafiken.

För oss i Vänsterpartiet är det en ologisk strategi att höja priser och skära ned på avgångarna om man vill att fler ska åka kollektivt.
För oss är det en självklarhet att fler kommer åka kollektivt om man ökar antalet avgångar och sänker biljetpriser.
Därför kommer vi i Vänsterpartiet Heby arbeta för att:

  • Bygga ut persontågtrafiken
  • Skapa ett tågstopp för persontåg i Vittinge
  • Bygga ut busstrafiken inom kommunen

Salima Fahad (V)
Bengt Löfling (V)
Lukas Löfling (V)

Kandidater till Heby kommunfullmäktige

Skriv en kommentar