Uncategorized

Bättre omsorg i Heby kommun

Publicerad i Sala Allehanda 3/9-10

Under den gångna mandatperioden har de borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna i Heby beslutat om att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten här i Heby kommun. Beslutet innebär att delar av hemtjänsten kan komma att privatiseras.
I Stockholm gjorde facket Kommunal en granskning, av 146 granskade företag inom välfärdssektorn så fann man att fler än hälften av företagen saknade kollektivavtal. För de bolagen är uppenbarligen vinst åt ägarna helt klart viktigare än trygghet och goda arbetsförhållanden för personalen. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet är det enda parti som hela tiden klart och tydligt sagt nej till privata vinstintressen inom välfärden. Vi tycker inte att våra skattepengar ska gå till vinst i privata bolag. Vi vill istället satsa på trygga arbetsvillkor och en ökad valfrihet för dem äldre inom den kommunala äldreomsorgen.
Vid en rödgrön valseger kommer vi från Vänsterpartiet att kräva av S och MP att kundvalssystemet och privatiseringarna av den kommunala välfärden upphör.

För oss går välfärden alltid före privata vinstintressen.

Salima Fahad (V)
Bengt Löfling (V)
Lukas Löfling (V)

Kandidater till Heby kommunfullmäktige

Skriv en kommentar