Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Ny partigrupp i kommunfullmäktige

Efter hösten val har Vänsterpartiet fått en ny partigrupp i kommunfullmäktige som tillträder den första november. Ordinarie: Salima Fahad (Morgongåva) Bengt Löfling (Morgongåva) Ersättare: Lukas Löfling (Morgongåva) Per Mattsson (Heby)

Ny ordförande i Hebyvänstern

I söndags hade Vänsterpartiet i Heby ett extra årsmöte eftersom partiföreningens tidigare ordförande har flyttat till Enköping. På mötet valdes Bengt Löfling till ny ordförande, övriga styrelseledamöter är Salima Fahad och Lukas Löfling (nyvald). På mötet diskuterades även valspurten, hur ska man lyckas  göra ett så bra val som möjligt? Lokalt  hoppas man göra ett bättre val än det 2006,  då man fick 6,9% i kommunvalet. Våra viktigaste frågor är att stoppa privatiseringen av den kommunala äldreomsorgen, skapa mindre grupper inom barnomsorgen och vid behov införa tidsflexibel barnomsorg, samt öka personaltätheten i skolan, säger Bengt Löfling

Valturnén fortsätter

I helgen har Vänsterpartiet i Hebys valturnén fortsatt runt om i kommunen. På fredagen var vi i  Morgongåva och fick då besök av bla riksdagsledamoten Jacob Johnson och på lördagen befann sig Hebyvänstern i Östervåla.

Extra årsmöte

Idag, söndagen den 12:e, håller Hebyvänstern ett extra årsmöte. Syftet med årsmötet är att Hebyvänsterns tidigare ordförande Fredrik Hallor har flyttat till Enköping och inte längre kan vara ordförande för partiföreningen i Heby. På mötet kommer det att väljas en ny styrelse för Hebyvänstern.

Välfärd framför privata vinstintressen

Publicerad i UNT 6/9-10 De borgerliga partierna och Socialdemokraterna har beslutat att införa ett kundvalssystem i hemtjänsten i Heby kommun. Beslutet innebär att delar av hemtjänsten kan komma att privatiseras. I Stockholm granskade Kommunal 146 företag inom välfärdssektorn och fann att fler än hälften saknade kollektivavtal. För dessa bolag är uppenbarligen vinst åt ägarna klart viktigare än trygghet och goda arbetsförhållanden för personalen. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är det enda parti som hela tiden klart och tydligt sagt nej till privata vinstintressen inom välfärden. Vi vill i stället satsa på trygga arbetsvillkor och en ökad valfrihet för de...

Hebyvänstern i Tärnsjö

Under gårdagen var Vänsterpartiet i Heby ute med sin valturné och nu var det Tärnsjö som fick besök av Hebyvänsterns toppkandidater (Salima Fahad, Bengt Löfling och Lukas Löfling), där vi var och pratade med väljarna utanför COOP Nära mellan 11-13. Nästa helg kommer valturnén att besöka Morgongåva och Östervåla för att träffa väljare och prata om valets viktigaste frågor skola, kollektivtrafik och omsorg.

Valturnén har börjat

Nu har valturnén för Vänsterpartiet i Heby kommun börjat. Igår mellan 17-19 var vi på plats utanför Konsum i Heby där toppkandidaterna till kommunfullmäktige (Salima Fahad, Bengt Löfling och Lukas Löfling) och landstingsrådet Sören Bergqvist träffade väljarna och pratade om viktiga frågor så som skolan och möjligheten att pendla. Idag ,lördag, från kl 11 kommer Hebyvänstern finnas på plats utanför Konsum i Tärnsjö.

Tågpendlare i Heby

Publicerad i UNT 3/9-10 För en kommun som Heby med många pendlare både till och från kommunen är kollektivtrafiken en oerhört viktig del för att fortsätta vara attraktivt att bo och jobba i. Under en längre tid har tågtrafiken som stannar i Heby och Morgongåva varit hotad om nedläggning och dyrare priser, något som delvis tyvärr har förverkligats av Alliansmajoriteten i landstinget.        UL-styrelsen har redan fattat ett beslut om att minska turerna med tåget till en tredjedel av tidigare, samtidigt som man har höjt biljettpriserna både för buss och – tågtrafiken. För oss i Vänsterpartiet är det en ologisk strategi...

Bättre omsorg i Heby kommun

Publicerad i Sala Allehanda 3/9-10 Under den gångna mandatperioden har de borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna i Heby beslutat om att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten här i Heby kommun. Beslutet innebär att delar av hemtjänsten kan komma att privatiseras. I Stockholm gjorde facket Kommunal en granskning, av 146 granskade företag inom välfärdssektorn så fann man att fler än hälften av företagen saknade kollektivavtal. För de bolagen är uppenbarligen vinst åt ägarna helt klart viktigare än trygghet och goda arbetsförhållanden för personalen. Det tycker inte vi i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är det enda parti som hela tiden klart och tydligt sagt...