Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Valprogram för Heby kommun

Röd politik för välfärd och klimat Kommunen som arbetsgivare Ge de anställda rätt till heltid, med möjlighet till deltid. Gör fast anställning till norm. Utveckla kommunala vikariepooler med fastanställd personal för att klara bemanningen i äldreomsorg, skolor och förskolor. Äldreomsorg Öka brukarnas valfrihet inom den kommunala äldreomsorgen. Stoppa kundvalssystemet – försvara den gemensamma välfärden. Skola och utbildning Utveckla miljön som profilämne i skolan – öka samarbetet med Gröna Kunskapshuset. Förbättra vuxenutbildningen (Centrum för livslångt lärande). Inga fler friskolor. Nej till betyg längre ned i åldrarna. Förskola och barnomsorg Stärk miljöarbetet i förskolan, i samarbete med Gröna Kunskapshuset. Satsa resurserna på...