Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Behåll äldreomsorgen i kommunal regi!

Av allt att döma kommer ett så kallat kundvalssystem införas inom äldreomsorgen i Heby kommun. Det innebär att delar av hemtjänsten tas över av privata företag. Jag är mycket skeptisk till detta system. I drygt ett års tid arbetade jag i hemtjänsten i Falu kommun. Det var fantastiskt lärorikt. Jag blev ofta imponerad av mina arbetskamraters kunskaper och yrkesstolthet. Personalen tog ofta ansvar för att skapa flexibilitet för varandra och för brukarna. Personkemin mellan brukare och personal är viktig, och om en brukare fungerade särskilt bra med en viss personal lades turscheman som passade så bra som möjligt för detta....