Okategoriserade

Flyktingmottagande handlar om solidaritet

Att ta emot ensamkommande flyktingbarn handlar om solidaritet. Utsatta barn och ungdomar som flyr från krig, förföljelse och misär behöver ett tryggt boende, ett vuxenstöd och en bra skolgång. Denna insändare är skriven av Salima Fahad.

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm Många kommuner har goda förutsättningar och bra resurser bland sina medborgare, men ändå väljer deras förtroendevalda politiker inte ta emot dessa barn. Rädsla, fördomar och okunskap är grunden för deras beslut.

De senaste dagarnas diskussion om
ensamkommande flyktingbarn visar på sådan bristande
solidaritet i samhället. Det är skamligt att så många
kommuner inte vill ta emot dessa utsatta barn. Vi behöver inte
åka ända till Skåne för att hitta kommuner som
vägrar att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Sala
kommun är en av 190 kommuner som vägrar dessa barn ett
boende och lite kärlek.

Sverige har goda erfarenheter att ta
hand om ensamkommande barn. 1943 tog Sverige emot ungefär 70 000
barn ifrån Finland, många av dem lever idag i Sverige och
byggde tillsammans upp det samhälle som vi lever i idag. Man
måste ta tillvara deras drivkraft och viljan till livet. De
flyr från länder präglade av väpnade konflikter
som till stor del har orsakats av västländernas
kolonialpolitik.

Jag vill fortfarande tro att det finns
goda krafter och bra politiker som driver på och ger dessa barn
ett tryggt boende, ett vuxenstöd och en bra skolgång.
Tillsammans har vi ett ansvar att ta hand om dessa utsatta barn.

Salima Fahad
Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar