Okategoriserade

Kulturpolitiskt föredrag

Vänsterpartiet i Heby kommun bjöd den 21 oktober in Siv Holma, riksdagsledamot, till ett föredragsmöte om kulturpolitik.
Jag älskar kultur, sa hon. Jag tillhör amatörkulturen och jag ser kulturen som en kraft som ger människor verktyg att beskriva och hantera sin verklighet.

Siv Holma sa att kulturpolitik i grunden handlar om demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Hon beskrev de fyra viktigaste kulturpolitiska områdena:

1 Kulturlag
Kulturen måste ses som en del av välfärdens kärna, i motsats till regeringens perspektiv, där kulturen ofta ses som något oviktigt. Därför borde en lag stiftas som slår fast att samhället har ett ansvar för att ge kulturen förutsättningar att verka och fritt utvecklas.

2 Eget skapande
Alla barn och ungdomar har en självklar rätt till kulturupplevelser och eget skapande inom musik, bild, dans, litteratur och berättelser. Vi vill att detta ska vara ett nationellt ansvar och att statliga medel ska avsättas för detta. Alla kommuner bör exempelvis ha avgiftsfria kulturskolor.

3 Tillgänglighet
För att så många som möjligt ska ha tillgång till kultur, oavsett bakgrund, vill vi bland annat ha fri entré till muséer, digitala bibliotek för film och musik samt statligt stöd till digital utrustning av biografer.
När det gäller det sistnämnda kunde vi glatt konstatera att den digitala bion i Heby Folkets Hus håller toppklass.

4 Kulturarbetarnas villkor
Kulturarbetarnas villkor har urholkats på olika sätt. Vänsterpartiet tycker att kulturanslagen måste höjas, för att arbetande konstnärer ska ha rätt till en rimlig försörjning.

Tio personer deltog i mötet som ägde rum hemma hos oss i Morgongåva.

Fredrik Hallor
Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar