Okategoriserade

Intressant föredrag om hedersförtryck

Den 30 september samlades ett tiotal vänsterpartister hos Salima Fahad i Morgongåva för att träffa Hediye Güzel från Vänsterpartiet Nacka. Hon har arbetat i den grupp som tillsatts av partistyrelsen för att ta fram förslaget till ett nytt feministiskt program. Ämnet för kvällens föredrag och diskussion var hedersrelaterat förtryck.

– Jag vill helst använda uttryck som ”hedersförtryck” eller ”hedersliv” istället för att prata om ”hedersmord”, för att betona att problemet är mycket mer utbrett än de fruktansvärda mord vi alla hört om genom massmedia, säger hon.

Hediye Güzel menar att man kan urskilja två tankesätt i den debatt som har funnits i partiet i den här frågan. Det ena tankesättet innebär att hedersförtryck likställs med mäns våld mot kvinnor i allmänhet, att hedersrelaterat våld handlar om samma sak som ”när Kalle slår Anna”. Det andra synsättet går ut på att problemet endast beror på religionen, vilket underförstått betyder islam.

– Vi i programgruppen menar att det finns problem med båda synsätten, fortsätter hon. Vi menar att hedersförtrycket är en del av det patriarkala förtrycket, men att det inte går att jämställa med ”när Kalle slår Anna”, eftersom det sanktioneras av en hel släkt, inklusive kvinnorna. Det handlar inte heller endast om islam eller den ”kurdiska kulturen” överhuvudtaget. Det har snarare att göra med patriarkala traditioner som finns i vissa speciella områden, som är ihopvävda med religion och kultur.

Hediye Güzel säger att debatten i partiet stundtals varit mycket hård, men hon hoppas och tror att man nu börjat närma sig en linje som de flesta kan ansluta sig till. Det allra viktigaste är, menar hon, att vi slutar upp med att bara diskutera teorier kring hedersförtryck, och istället ser till att verkligen göra en konkret insats för alla de som drabbas av det.

Ett stort tack riktas till Salima Fahad som bjöd på fika.

Fredrik Hallor
Vänsterpartiet i Heby kommun

Hediye Güzels boktips om hedersförtryck:

Martin Svensson – Din heder
Maria Hagberg – Vid 20 börjar den ruttna
Dilek Baladiz – I hederns skugga
Emre Güngör / Nima Dervish – Varför mördar man sin dotter?

Skriv en kommentar