Uncategorized

Gör miljön till profilämne i skolan!

Heby Kommunfullmäktige har tidigare sagt ja till Vänsterpartiets förslag om att göra Heby till en klimatkommun. Nu är det dags att ta ett nytt steg och göra miljön till profilämne i alla kommunens grundskolor. Denna debattartikel publicerades i Sala Allehanda den 23 september.

Genom att samarbeta med Gröna Kunskapshuset kan vi bygga upp en stor resursbank, där barnen kan få både praktisk och teoretisk kunskap om ett hållbart bruk av naturen. Genom att samarbeta med skolor utanför kommunens gränser finns också möjligheten att verksamheten på längre sikt kan bära sina egna kostnader.

Målet ska vara att alla barn får lära sig hur vi tillsammans ska kunna lösa miljöproblemen. Framtidens generationer behöver den kunskapen, och vi har inte råd att vänta längre.

Fredrik Hallor
Salima Fahad
Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar