Okategoriserade

Basketplan i Morgongåva

Vänsterpartiet vill skapa en basketbollplan i anslutning till rinken i Morgongåva (tidigare paviljongerna vid Ramsjö skola).

Den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar sjunker, och övervikt och fetma blir allt vanligare i samhället, bland annat på grund av TV- och dataspelens intrång. Därför är det viktigt ur ett samhällsperspektiv att ungdomar har möjlighet att utöva olika former av idrott.

En annan viktig aspekt i sammanhanget är integrationsområdet, ett område där idrotten kan bidra till en positiv förändringkraft i samhället. Genom sin öppenhet för alla kan den vara en naturlig väg in i samhällsgemenskapen.

Kommunens ekonomiska stöd till idrotten ger framtida vinster i form av en friskare befolkning, bättre skolprestationer och en minskad risk för drogexponering.

En basketbollplan i Morgongåva kan väcka intresse för idrott hos ungdomar. Så småningom kan en lag bildas som kan inspirera många andra ungdomar.

Vi föreslår kommunfullmäktige:

Att en plats där ungdomarna kan spela basketboll skapas i anslutning till rinken i Morgongåva (tidigare paviljongerna vid Ramsjö skola).

Morgongåva 2009-03-01

Salima Fahad och Bengt Löfling

Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar