Okategoriserade

Alliansen sviker Heby kommun

Tågtrafiken som trafikerar Heby och Morgongåva, den så kallade Uven, hotas av nedläggning. Staten upphör med sitt bidrag till hela Uven-sträckan på 17 miljoner sommaren 2009. Denna insändare publicerades i Sala Allehanda den 19 september.

Nu återstår att se om staten kan lägga resurser på detta även i fortsättningen, vilket inte är troligt, och om berörda kommuner, landsting och trafikbolag kan överta kostnaden. För vårt landsting skulle det innebära en trolig merkostnad på drygt fyra miljoner för Uventrafiken om samtliga parter enas om samma fördelning som idag.

Regeringen lägger ut kostnaderna för tågtrafik på kommuner och landsting. Det är kortsiktigt och ohållbart. Det enda vettiga är att staten tar ett helhetsansvar för den nationella och interregionala tågtrafiken. Staten vill dessutom lägga ut investeringskostnader på kommuner och landsting, exempelvis när det gäller Dalabanan. Det minskar utrymmet för att köra tåg och bussar.

Ur regionalpolitiskt perspektiv är det en bak-och-fram-vänd politik som slår hårt mot kommuner som Heby. Regeringens prat om minskad klimatpåverkan rimmar också illa med en politik som ökar bilberoendet.

Den största boven i dramat är förstås regeringen, men ansvaret ligger även på moderater, folkpartister, kristdemokrater och centerpartister här i Heby kommun. Istället för att protestera högljutt mot en dålig politik, verkar de vilja backa upp sin regering i alla väder.

Fredrik Hallor

Skriv en kommentar