Okategoriserade

Gör försök med klimattaxa!

Det krävs radikala åtgärder inom transportsektorn för att bromsa klimatförändringarna. För många människor är det idag billigare att ta bilen till jobbet än att åka buss eller tåg. Det är ohållbart.

I det här läget valde borgarna i Uppsala läns landsting att höja taxorna för UL:s resor. Vänsterpartiet vill istället satsa tolv miljoner kronor mer på kollektivtrafiken för att hålla biljettpriserna nere. Men vi tror inte att det är tillräckligt för att minska klimatutsläppen.

Därför har Vänsterpartiet i riksdagen lagt sjuttio förslag för att miljöanpassa trafiksektorn. Ett av dessa är att vi vill införa klimattaxa, alltså avgiftsfri kollektivtrafik, på prov i två av Sveriges län. I vårt budgetförslag i riksdagen finns statsbidrag avsatta för detta. Försöken ska sedan utvärderas av forskare för att se hur de påverkar klimatutsläpp och resmönster.

Fredrik Hallor

Vänsterpartiet i Heby kommun

Skriv en kommentar