Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Fråga folket!

Heby Folkets Hus måndagen den 31 mars klockan 18.30. Fri entré. Välkommen! Sveriges regering vill försöka smyga igenom stora förändringar av Sveriges medlemskap i EU. Försämringar som förstärker alla de delar som gör att en majoritet av svenska folket är starkt kritiska till medlemskapet. Den nya grundlagen flyttar mera makt till EU, grundlagsfäster högerpolitik och minskar insynen för medborgarna. Därför säger vi nej till förslaget – och därför kräver vi också att svenska folket får ta ställning till förslaget i en folkomröstning!

Dyrare bussresor är bakvänd klimatpolitik

Denna insändare publicerades i UNT den 15/3 samt i SA den 19/3. Nu svider det i plånboken för oss som pendlar med Upplands Lokaltrafik. Orsaken till de höjda taxorna är att det borgerliga styret i landstinget har dragit ned på anslagen till kollektivtrafiken. Alliansen vill gärna framställa sig själva som ett gäng miljövänner. Samtidigt straffar de alltså oss som väljer att ta tåget eller bussen till arbete och studier. Det känns bakvänt. Fredrik Hallor

Demokrati? Nej, hyckleri!

Mattias Karlstrand, nd, har hittat en vänsterpartistisk lokalpolitiker som är dömd för brott. Naturligtvis går det att i alla större politiska partier hitta någon dömd person. Karlstrand verkar mena att nationaldemokraternas kriminalitet därmed inte är något problem och att nd är ett demokratiskt parti som vilket som helst. Det håller inte. Det finns flera saker som skiljer nd från normala demokratiska partier. Insändaren publicerades i Sala Allehanda den 14 mars 2008. För det första är nd ett parti som säger att de vill "bekämpa brottsligheten" och att kriminaliteten är invandrarnas fel. Samtidigt är deras egna representanter kraftigt överrepresenterade när det...

Vårdnadsbidrag ökar skillnader

I Finland och Norge har vårdnadsbidraget funnits i flera år. Skolverket har studerat utvärderingar av de finska och norska experimenten. De menar att vårdnadsbidraget riskerar att medföra en social snedrekrytering till förskolan. Denna debattartikel är även publicerad i Sala Allehanda den 12 mars 2008. Moderaterna och folkpartiet i Heby kommun har tidigare flaggat för att de kan komma att rösta för ett införande av vårdnadsbidrag i kommunen. Jag vill i denna artikel lyfta fram några sidor av denna fråga som hittills inte framkommit ordentligt i den lokala debatten. Jag hoppas att m och fp diskuterar igenom dessa argument ordentligt innan...