Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Heby

Fråga folket!

Lissabonfördraget, som är EU:s nya grundlag, är just nu på tapeten. Aldrig tidigare har så mycket makt överförts till EU sedan Sverige blev medlem. På 100 områden tar EU bort självbestämmandet från medlemsländerna. Vänsterpartiet Heby kampanjar för en folkomröstning om EU:s nya grundlag. När EU-byråkraterna får mer att säga till om ökar fusket och korruptionen. Fler beslut tas på hemliga möten. Varför får inte vanligt folk se vad de gör? EU:s högerpolitik förstärks. Nu ska det handlas med välfärden och tryggheten. Det blir människor med mycket pengar som tjänar på det. Vilka är det som förlorar? Länderna tvingas rusta upp...