Okategoriserade

Kristdemokraternas familjepolitik är ålderdomlig

Kvinnor tar idag huvudansvaret för barn och hushållsarbete. Det gör att kvinnor har lägre inkomster och en svagare ställning på arbetsmarknaden än män.

Kristdemokraternas förslag om vårdnadsbidrag innebär att detta blir värre. Förslaget gör i praktiken att kvinnor trängs tillbaka från arbetsmarknaden och blir beroende av mäns inkomster för att klara sin försörjning. Kvinnorna får betala med förlorad ekonomisk självständighet och sämre möjligheter till karriär och löneutveckling.

Jag kan förstå de kvinnor som ser vårdnadsbidraget som en utväg för att slippa dubbelarbete och som kanske har ett tungt arbete med låg lön.

Men vårdnadsbidrag är inte någon lösning på detta. Vad som krävs är istället satsningar på rättvisa villkor i arbetslivet, fler anställda i förskolan, en generell arbetstidsförkortning och att vi män tar ett större ansvar för hemarbetet.

Dessa frågor har vi i vänsterpartiet drivit länge, men det har tyvärr gått ganska trögt. Det lär inte heller bli bättre nu när vi har fått en högerregering, som aktivt motarbetar jämställdheten på arbetsmarknaden.

I SA den 9/3 kunde man läsa att papporna i Heby kommun hamnar på en sjätteplats i hela landet när det gäller att ta ut föräldraledighet. Det ska vi vara stolta över. Om vi vill fortsätta att utvecklas till en modern och jämställd kommun, då bör vi säga nej till kristdemokraternas ålderdomliga familjepolitik.

Fredrik Hallor

småbarnspappa och vänsterpartist 

Skriv en kommentar