Okategoriserade

Solidariskt engagemang söks till ensamma flyktingbarn

En tragisk konsekvens av det pågånde Irakkriget är de stora strömmarna av människor som dagligen flyr landet. Med nästan två miljoner interna flyktingar, över en miljon flyktingar i Syrien och 750 000 i Jordanien är situationen ohållbar.

Solidariskt engagemang söks till ensamma flyktingbarn

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

Förra året kom 820 ensamma
flyktingbarn och ungdomar till Sverige.

Genom en lagändring sommaren 2006
fick fyra av landets kommuner – Malmö, Mölndal, Sigtuna
och Solna – ansvaret för det tillfälliga mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn.

Avsikten var att barnen, efter högst
14 dagar, skulle slussas vidare till permanenta boenden i andra
kommuner, men bara 13 kommuner har tecknat sådana avtal, vilket
fått till följd att 250 barn idag väntar i de
tillfälliga boendena.

Barnen det handlar om kommer från
krigsdrabbade länder. De behöver individuell hjälp och
stöd enligt socialtjänstlagen, något som man inte ger
dem i tillräcklig utsträckning under tiden de väntar
på att få komma till ett stadigvarande boende någon
annanstans. Situationen är ohållbar i de
fyra ankomstkommunerna.

Vänsterpartiet i Heby kommun, i
samarbete med folkpartiet, socialdemokraterna och moderaterna, visar
stort intresse för att undersöka möjligheterna att ta
emot några av dessa barn.

Jag hoppas att många andra
kommuner visar intresse. Tillsammans har vi ett stort ansvar för
barnen.

Jag vädjar även till de
svensk-irakiska familjer som finns runt om kommunen att stödja
kommunens arbete genom att visa intresse och ge dessa barn en god
start i livet här i Sverige.

Salima Fahad

Skriv en kommentar