Okategoriserade

Om flytten av Morgongåvas högstadium

Vi i Vänsterpartiet har tidigare varit motståndare till en flytt av Morgongåvas högstadium till Heby. I och med att elevunderlaget i kommunen minskat ytterligare har vi tvingats ändra vår ståndpunkt. I kommunfullmäktige den 27 mars ställde vi oss därför bakom beslutet att flytta Morgongåvas högstadium till Heby samt att Ramsjö skolas elever ska inrymmas på Morgongåva skola.

Pedagogiska och ekonomiska skäl
Eftersom vi tidigare i många år
kämpat emot en flytt av högstadiet, var det med tungt
hjärta vi tog det här beslutet. Vi menar dock att det finns
både pedagogiska och ekonomiska skäl att stå bakom
detta.

Vi anser att det finns flera
pedagogiska vinster, som t.ex. att det ges större möjligheter
till språkval och andra individuella val när grupperna är
större. Utbytet mellan lärarna stärks också när
man får en större personalgrupp att bolla idéer
med.

När det gäller de ekonomiska
skälen så visar skolutredningen att kommunen kan spara en
del pengar på den här förändringen. Kommunens
ekonomi är fortfarande svag och vi tycker att det är bättre
att spara pengarna på det här sättet, istället
för att tvingas minska på lärartätheten.

Varför inte småskolorna?
En invändning mot beslutet är
att det hade varit bättre att istället lägga ned någon
av kommunens småskolor. Vi menar dock att det är viktigare
att se till att de yngsta barnen har nära till skolan oavsett
var i kommunen de bor. När man uppnått högstadieålder
är det betydligt lättare att ta bussen till skolan.

Skolvägen viktigast
Den viktigaste frågan för
den närmaste framtiden är att se till att barnens skolväg
blir säker. Här måste vi tillsammans ligga på
för att få till stånd en bra lösning.

Kontakta oss!
Har du frågor, synpunkter och
funderingar? Eller har du idéer inför framtiden och tips
på vad Vänsterpartiet bör jobba för i Heby kommun? Kontakta oss gärna!

Vår mailadress är:
[email protected]
 

Skriv en kommentar