Okategoriserade

Fascister i fårakläder

Nationaldemokraterna bildades av avhoppade sverigedemokrater, som tyckte att deras gamla parti blivit alltför mjäkigt. Sedan starten har de öppnat upp för ännu mer samröre med nazistiska organisationer.

Nationaldemokraterna är ett rasistiskt parti. De har dock förstått att det inte längre fungerar att prata om att vissa ”raser” är mer värda än andra. Därför bygger man istället sin ideologi på luddigt prat om ”svenskhet”, men innebörden är densamma: vissa grupper av människor används som syndabockar för samhällets problem.

Sveriges högerregering ökar klyftorna mellan människor. Försämringarna av a-kassan är tyvärr bara ett av exemplen på detta. Regeringen gynnar de allra rikaste och struntar i att massor av människor får det sämre. Det här gör att grogrunden för rasistiska och fascistiska partier växer sig starkare.

Nationaldemokraterna klär sig gärna i fårakläder för att vinna stöd för sin politik. Men det finns gott om exempel på hur det går när fascistiska partier får mer inflytande, både genom historien och i Europa idag. Trots den folkliga förklädnaden står man långt till höger på den politiska skalan. Fackföreningarna försvagas, välfärden säljs ut och skatterna sänks för överklassen. De rika och välbeställda klarar sig därmed bra. Vi i arbetarklassen, oavsett om vi är ”svenskar” eller ”invandrare”, får ta smällarna.

Fredrik Hallor
vänsterpartiet Heby 

Skriv en kommentar