Okategoriserade

Rasisterna försvarar överklassen

I en insändare i Sala Allehanda den 9/2 försöker det rasistiska partiet Nationaldemokraterna att framställa sig som ett hyggligt alternativ i opposition till regeringen. Genom att kritisera Reinfeldts brutala högerpolitik, försöker de ge intryck av att de står på vanligt folks sida. Det är en falsk bild. Bakom masken är de ett arbetarfientligt extremhögerparti.

Klyftorna har ökat i Sverige. Vi är många som har fått känna på arbetslöshet, otrygga anställningar och mindre personal i vården. I skuggan av detta försöker rasister att vinna mark. Vad deras politik egentligen handlar om, är att utse flyktingarna till syndabockar för
samhällsproblemen. Men de länder som vägrat ta emot flyktingar har lika stora problem med arbetslöshet och brist på pengar till välfärden som andra länder.

Det som gjort Sverige till ett hårdare samhälle är en högerpolitik där man medvetet har valt att gynna storföretagens ägare. EU-anpassning och nedskärningar har gjort de rikaste ännu rikare, samtidigt som de flesta har fått mindre att säga till om. Nationaldemokraterna kritiserar inte detta i grunden. De vill inte förstärka arbetsrätten, och istället för att rusta upp välfärden vill de sänka förmögenhetsskatten. De påstår att "alla svenskar" tjänar på deras politik, men i själva verket går de överklassens ärenden.

Fredrik Hallor
vänsterpartiet Heby 

Skriv en kommentar