Okategoriserade

Lyckat föredragsmöte om antirasism

Söndagen den 4 februari anordnades ett studiemöte om antirasism för Vänsterpartiets medlemmar. Inbjuden talare var Kalle Larsson, riksdagsledamot (v).
– Vi i Vänsterpartiet har en stor utmaning i att nå ut till de människor som drabbas av arbetslöshet och andra orättvisor. På det sättet urholkar vi rasismens fotfäste. Vi måste visa att vi har ett alternativ till dagens samhällssystem, menade han.

Femton vänsterpartister samlades på söndagskvällen i Morgongåva för att lyssna på föredrag och diskutera. Kalle Larsson berättade om de svenska högerextrema och rasistiska partiernas historia, ideologi och strategi. Bakgrunden till studiemötet är att de rasistiska krafterna i kommunen vuxit sig starkare, vilket framförallt visade sig genom att Sverigedemokraterna tog ett mandat i kommunfullmäktige i valet 2006.

– Nästan oavsett vilket politiskt problem det handlar om drar rasisterna slutsatsen att det är invandrarna som ligger bakom det, och att man löser problemet genom att slänga ut dem, sade Kalle Larsson. Men problemen med arbetslöshet och ökade klyftor mellan människor beror på att vi har ett samhällssystem där några tillåts göra sig rikare på andras bekostnad, fortsatte han.

Studiemötet var en del av den studiecirkel som Vänsterpartiet Heby bedriver under våren. Efter Kalle Larssons inledande föredrag åt deltagarna middag och diskuterade vad vi vänsterpartister kan göra här i kommunen för att bekämpa rasismens framfart. Många olika åsikter framkom i diskussionerna, men vi var alla överens om att vi har en viktig roll att fylla i det antirasistiska arbetet.

– De andra politiska partierna är inte beredda att anta utmaningen att i grunden förändra samhället för att urholka rasismens fotfäste. Detta ställer vänstern inför stora utmaningar, som vi är redo att anta, sade Kalle Larsson.

Här kan du ladda ned Vänsterpartiets rapport
Nolltolerans mot rasism – Vänstern i första ledet

Skriv en kommentar